Angren

Želíz

Řeka Želíz pramenila v údolí Nan Curunír na jižním konci Mlžných hor a tekla na jihozápad a potom na západ do moře. Zhruba v polovině se do ní vléval její přítok Adorn. Na levém břehu horního toku, tedy na jihozápad, ležela země Calenardhon, později Rohan, zatímco na pravém břehu se nalézala pustá země Enedwaith. Nejvýznamějším místem na toku řeky byly Brody přes Želíz, kudy procházela Stará cesta z Gondoru na sever a kde se odehrálo několik důležitých bitev.