Nan Curunír

Čarodějovo údolí

Údolí na jižním konci Mlžných hor, pod horou Methedras, kde pramenila řeka Želíz. Númenorejci zde na konci Druhého věku postavili pevnost Angrenost s věží Orthank. 2759 se v Orthanku usídlil čaroděj Saruman (Curunír), podle nějž dostalo údolí svůj název. Na konci Třetího věku, když se Saruman obrátil k zlému, celou pevnost vyplenili enti, kteří tu pak založili velký park, 'Orthancký stromosad'.