Encyklopedie


Zlatěnka

Goldberry

Dcera řeky

River-daughter


Tom a Zlatěnka Setkání Toma a Zlatěnky

Zlatěnka byla žena Toma Bombadila.

O jejím původu se nic jistého neví, podobně jako v případě Toma Bombadila. Je možné že je vodním duchem řeky Opletnice. Někdy ji Tom označuje jako "Dceru řeky" nebo doslova "Dceru říční ženy", ale co to znamená, není jasné. Jisté je, že je úzce spojena s vodou a její oblíbenou rostlinou jsou lekníny, rostoucí v tůních řeky Opletnice.

Vypadá jako krásná mladá žena se zlatými vlasy. Hobiti ji popisovali tak, že jim připomínala elfskou princeznu, ale přitom byla její krása méně exotická a bližší jejich srdci.

Dostala se i do hobitího folklóru; v Rádovské básni Příhody Toma Bombadila se popisuje jejich setkání: Když Tom seděl na břehu řeky, Zlatěnka připlavala, zatáhla ho za vousy a shodila ho tak do řeky. Brzy pak následovala jejich svatba.

Na podzim 3018 Tom narazil na Froda a jeho společníky, právě když nesl Zlatěnce poslední lekníny toho roku. Když je pak Tom pozval do jejich domu, Zlatěnka se o ně starala jako dobrá hostitelka. Když pak odcházeli, naposledy se s nimi rozloučila na kopci nad jejich domem, na začátku Mohylových vrchů.zpět