Encyklopedie


Erelas


Čtvrtý z gondorských majáků v Ered Nimrais podle pořadí, ve kterém byly zapalovány ve směru od Minas Tirith. Název pravděpodobně pochází z přednúmenorské doby a jeho význam není jasný. Nacházel se mezi Nardolem na východě a Min-rimmonem na západě. Zelený pahorek beze stromů.



zpět