Encyklopedie


Ered Lómin

Hory ozvěny

Echoing Mountains


Ered Lómin bylo horské pásmo ležící na západní straně země Hithlum. Na jihovýchodním konci navazovaly na Ered Wethrin.

Právě přes ně vedla do Nevrastu Noldorská brána, kterou prošel Tuor.
zpět