Encyklopedie


Dior (správce Gondoru)


Dior
Rían
Túrin I.
(dvě dcery)

Dior byl devátý vládnoucí správce Gondoru. Byl synem správce Gondoru Barahira z Húrinova rodu. Narodil se roku 2328, za vlády svého děda, správce Hadora. Měl také sestru Rían. Oba dva byli pojmenováni po slavných hrdinech Prvního věku, jak bylo v Húrinově rodě tradicí.

Dior nastoupil po smrti svého otce roku 2412, tedy ve svých 84 letech. Jeho vláda trvala 23 let a byla poklidná – byl posledním správcem Gondoru, jehož vláda spadala celá do doby Ostražitého míru.

Není známo, jestli se Dior oženil, neměl však žádné děti, a tak po jeho smrti se jeho dědicem stal syn jeho sestry, Denethor I.. Dior zemřel roku 2435, ve svých 107 letech.zpět