Letopisy

První věk
4. prosinec 2005
Vzhledem k tomu, že Silmarillion neposkytuje žádné přesné počítání letopočtu, ale časové údaje jsou většinou uváděny relativně, ve vztahu k jiným událostem, není většinou snadné přesný rok určit a někdy to závisí na interpretaci údajů ze Silmarillionu. Přesto by ale měl tento přehled více méně odpovídat tomu, co je v Silmarillionu uvedeno.
Druhý věk
4. prosinec 2005
Chronologie Západních zemí podle Letopisu z Dodatku B v Pánu Prstenů, s doplněním údajů týkajících se Králů Númenoru.
Třetí věk
4. prosinec 2005
Jako základ posloužil známý Letopis z Dodatku B v Pánu prstenů, ale dál byl doplněn i o údaje z Letopisů králů a vládců, to znamená data související s vládou Gondorských králů a správců, králů Arnoru a Arthedainu, náčelníků Dúnadanů, králů Rohanu, králů Durinova lidu, vladyků Kraje a některých jiných význačných osob.
Čtvrtý věk
6. září 2007
Základem jsou opět údaje o Čtvrtém věku z Letopisu z Dodatku B v Pánu prstenů, doplněné o všechna data, která se dají z Dodatků o Čtvrtém věku zjistit, zejména tedy z hobitích rodokmenů.