Příhody Toma Bombadila

Oliphaunt / Olifant


Grey as a mouse, Big as a house, Nose like a snake, I make the earth shake, As I tramp through the grass; Trees crack as I pass. With horns in my mouth I walk in the South, Flapping big ears. Beyond count of years I stump round and round, Never lie on the ground, Not even to die. Oliphaunt am I, Biggest of all, Huge, old, and tall. If ever you'd met me, You wouldn't forget me. If you never do, You won't think I'm true; But old Oliphaunt am I. And I never lie.


Nos mám jako had, velký jsem jak hrad. V tlamě dlouhé rohy mám, když si v trávě zadupám, zatřese se zem. Jak myš šedý jsem. Já si žiju v teplých krajích, můžeš mě jít hledat na jih. Velké uši mám, na zem nelehám. Dál a dál jdou moje kroky, nepočítám svoje roky, já jsem největší! To je bez řečí! Jsem starý, velký a tlustý, zpřelámu i prales hustý, já Olifant vám tohle povídám. Když mne zahlédneš, nezapomeneš. Jinak věřit nebudeš, budeš říkat: "Je to lež!", budeš se mi smát. Já nemám proč lhát. Já Olifant starý vám pravdu povídám.zpět