Tolkienovy knihy a texty vydané až po jeho smrti

Nedokončené příběhy


Kniha navazující na dříve vydaný Silmarillion. Jejím autorem je opět Tolkienův nejmladší syn Christopher, který se tímto způsobem poprvé rozhodl publikovat i rozpracované zlomky otcových příběhů z dějin Středozemě. Stejně jako v Silmarillionu, i Nedokončených příbězích najdeme líčení mýtů ze tří slunečních věků předcházejících Válce o Prsten.

Jak již napovídá samotný název, je tato kniha spíše souborem zlomků nejrůznějších příběhů, které stojí zcela samostatně a netvoří tak žádný jednotný celek. Tolkienův syn Christopher do ní zahrnul několik zásadních otcových prací, které se do předtím vydaného Silmarillionu z různých důvodů nehodily. Některé jsou podrobnějším rozpracováním příběhů vyprávěných jinde, jiné zas čtenáři přináší něco zcela nového. Jedna z částí však trochu popírá onu nedokončenost a navíc postrádá skutečný děj. Jde o trojici esejů rozebírajících některá zajímavá „středozemská“ témata.

Nedokončené příběhy se značně odlišují od jim předcházejícího Silmarillionu. Ten, ač jej J. R. R. Tolkien chtěl ještě zásadně přetvořit, byl v době autorova skonu i přes svou neuspořádanost téměř hotovým dílem a Christopher Tolkien nad jeho vydáním nemusel dlouho přemýšlet. Jinak tomu ale bylo v tomto případě. Po dlouhém váhání se nakonec rozhodl podělit se se čtenáři i o rozpracované fragmenty z otcovy tvorby, čímž se až nyní dalo nahlédnout pod pokličku složitého procesu vytváření příběhů historie Středozemě.

Pokud sáhnete po této knize, počítejte s tím, že se tu od vás očekává dobrá znalost „základních Tolkienovských děl“. Její neodmyslitelnou součástí jsou poznámky, dodatky a vysvětlivky. Objevíte zde též různé verze příběhů, které si třeba protiřečí navzájem nebo i částečně s těmi, co znáte ze Silmarillionu. Dalo by se říci, že v různých ohledech jde o jistý mezistupeň mezi formou Silmarillionu a HOME. Pro snazší vyhledávání je na konci obsažen velice praktický rejstřík.

Kniha se skládá ze čtyř částí: První věk, Druhý věk, Třetí věk a části, která by se dala nazvat „Eseje“.

Obsah
 1. Část první: První věk
  I. O Tuorovi a jeho příchodu do Gondolinu – zlomek líčící Tuorův život od dětství až po příchod do Skrytého města
  II. Narn i Hín Húrin – podrobnější rozvedení některých epizod z příběhu O Túrinu Turambarovi

 2. Část druhá: Druhý věk
  I. Popis ostrova Númenoru – svědectví o geografii Númenoru
  II. Aldarion a Erendis: Námořníkova žena – příběh o Tar-Aldarionovi, 6. králi Númenoru, a jeho ženě Erendis
  III. Elrosova linie: Králové Númenoru – seznam panovníků Númenoru od Elrose Tar-Minyatura až po Pád
  IV. Příběh Galadriel a Celeborna – různé verze příběhů o Galadriel, Celebornovi a králi Amrothovi

 3. Část třetí: Třetí věk
  I. Pohroma na Kosatcových polích – příběh o smrti krále Isildura a ztrátě Prstenu
  II. Cirion a Eorl a přátelství Gondoru – zlomky textů o Seveřanech, Eorlově jízdě a Cirionově přísaze
  III. Výprava k Ereboru – Gandalfovo vyprávění ohledně Bilba a cesty k Osamnělé hoře
  IV. Honba za Prstenem – Gandalfovo vyprávění o Glumovi, Sarumanovi a cestě Černých jezdců za Prstenem
  V. Bitvy u Brodů přes Želíž – zpráva o bitvách u Brodů, Théodredově smrti a organizaci rohanské armády

 4. Část čvrtá
  I.Drúadané – esej o Drúadanech a jejich původu
  II. Istari – esej o „čarodějích“
  III. Palantíry – esej o sedmi Vidoucích kamenechzpět