Morgulduina

Řeka vytékající z Imlad Morgul a vlévající se do Anduiny. Protékala okolo Minas Morgul (dřívější Minas Ithil), a proto podle obecného mínění nebylodobré pít její vodu, ať už byla otrávená nebo kvůli zlým kouzlům.