Lebennin

Země v Gondoru, ohraničená tokem Anduiny až po její ústí do moře, řekami Gilrain a Erui a na severu úbočím Bílých hor. Lebenninem protékalo ještě několik řek, například Serni, Sirith a Kelos. U ústí Sirith do Anduiny stálo nějvětší Gondorské přístavní město, Pelargir.