Komáří močál

Močál na východ od Hůrky, severně od Velké cesty, mezi Větrovem a Hustolesem.