Caradhras

Barazinbar, Rudoroh

Vysoký štít v Mlžných horách, jedna ze tří hor Morie.
Rudá brána se nazýval průsmyk, vedoucí od Rmutného dolu na druhou stranu Mlžných hor. 11. ledna 3019 zde bylo Společenstvo prstenu přepadeno sněhovou bouří.

Hory Morie: Celebdil, Fanuidhol,