Anfalas

Dlouhopolsko

Země na pobřeží Gondoru, mezi ústími řek Lefnui a Morthondy.