Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaVýsledky vyhledávání slova vítej|te v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
Auleho přítel - Aulendil  
 
jméno
 
badatel - istyar      
být stejný - avealta-     velmi se podobat 
cestovatel - lelyar      
cítit smutek - nyer-      
čtení - cenda      
čtení myšlenek - sanwecenda      
datel - tambaro      
Den Prstenu - Cormarë     svátek na počest Froda (30. Yavannië) 
devatenáct - neterquë      
devatenáctina - neterquesta *    
dobře viditelný - minda      
dostatečný - fárëa      
dostatek - fárë      
držitel - colindo      
elfové kteří nešli do Amanu - Avamanyar   sg. Avamanya  Avari 
éter - ilmen      
hluboká temnota - hui      
intelekt - handelë      
inteligence - handassë      
inteligentní - finwa      
inteligentní - handa      
intenzivní - naraca      
jetel - camilot *    
jetel - camilot *   červený 
Jupiter - Alcarinquë      
králův lístek - asëa aranion     rostlina 
králův přítel - arandil      
krtek - noldarë      
krtek - nolpa      
která - ya    

vztažné z.

 
který - i    

vztažné z.

 
který - ya    

vztažné z.

 
kteří - i    

vztažné z.

 
květen - lótessë      
majetek - ausië      
majetek - autë      
majetek - armar   plurál  zboží 
majetek - alma      
městečko - ostar      
nadbytek - úvë      
nedefinovatelný - néca    

nejasný

 
nedostatek - úfárë      
neotřesitelný - tulca      
nepočtatelný - únótima      
nepřátelský - cotya      
nepřevyprávitelný - únyárima      
nepřítel - cotumo      
nerozštěpitelný - ilterenda      
nesmrtelný - ilfirin      
netečný - lorda      
nevyslovitelný - avaquétima     to, co se nemá vyslovovat 
nevyslovitelný - úquétima      
nezřetelný - néca      
nositel - colindo      
obnovitel - envinyatar      
obyvatel - mardo      
ostatek - estë      
osten - erca      
osten - nassë      
otec - atar      
otesat - pelehta-      
otevřený - latin    

krajina

 
otevřený - latina    

krajina

 
otevřený - panta      
otevřít - panta-      
pastevec - mavar      
pastevec - mavor      
pátek - menelya      
počáteční - arinya     časný 
počáteční - yessëa      
počátek - yessë      
počitatelný - nótima      
postel - caima      
pozorovatel - tirno      
právě teď - sin      
prsten - corma #    
přátelský - nilda      
přátelství - nilmë      
přemožitel - nacil      
přemožitel - -ndacil      
příbytek - coa  
 

 
příbytek - farnë      
příbytek - mar      
příbytek pod zemí - hróta      
přítel - -dil      
přítel - -ndil      
přítel - -ser      
přítel - meldo      
přítel - nildo      
přítel - sermo      
Přítel Slunce - Anardil  
 

 
přítelkyně - nildë      
přítelkyně - meldë      
přítelkyně - sermë      
přitesat - pelehta-      
s tebou - aselyë      
skutečně - anwavë *    
skutečný - anwa      
skutečný - sanda      
smrtelník - fírima      
smrtelný - fírima      
smrtelný - firya      
smrtelný člověk - fírë      
smuteční vrba - siquilissë      
smutek - nyérë      
statečnost - verië      
statečný - verya      
statečný - canya      
statečný - astalda      
statek - osta      
stavitel - samno      
stavitel lodí - ciryatan      
stehlík - ambalë  
 

 
stehlík - ammalë      
stehno - tiuco      
stejnoměrný - tulunca      
stezka - axa      
sváteční - merya      
svátek - asar     slavnost 
svátek - meryalë      
světelný - cala      
Světelný průsmyk - Calacirya     průsmyk ve Valinoru 
Světelný průsmyk - Calacilya     průsmyk ve Valinoru 
Světelnýmeč - Calmacil     jméno 
tamten - tana      
tečka - pusta    

na konci věty

 
tečka - putta    

na konci věty

 
tečka - amatixë     nad písmenem 
tečka - nuntixë    

pod písmenem

 
tečka - pica      
tečka - tixë      
teď -      
teď - sin      
tedy - tárë    

tak

 
tehdy - san      
technická dovednost - curwë      
tekutý - sírima      
temní elfové - Moriquendi      
temno - hui      
temnota - huinë      
temnota - mordo      
temnota - mornië      
Temný - Morion    

Morgoth

 
temný - unuhuinë    

pod stínem

 
temný - mórë    

ponurý

 
temný - morna    

tmavý

 
temný - huiva      
temný - lómëa      
templ - corda    

chrám

 
ten - sina     ukazovací zájmeno - tento 
ten - tana     ukazovací zájmeno - tamten 
ten - i    

určitý člen

 
ten druhý - tar      
ten, kdo - i      
ten, který - i      
tendence - haimë      
tenhle - sina      
tenkrát - san      
tenký - pinquë      
tenký - arca      
tento - sina      
teplý - lauca      
tesák - carca      
tesař - samno      
tesat - pelehta-      
úterý - anarya      
útes - carca    

špičatá skála

 
útes - ollo      
užitečný - mára      
v kterém - yassë    

vztažné z.

 
v kterých - yassen    

vztažné z.

 
v ten čas - san      
v ten den - tárë      
velitel - cáno      
větev - ráma aldo   pl. rámar aldaron
 

poeticky

 
větev - olwa      
vítej|te - mantúlië      
vřeteno - carpan      
vztek - aha      
vztekat se - yarra-      
začátek - yessë      
záchvat vzteku - aha      
zajatec - mól    

otrok

 
zármutek - nië      
zármutek - nírë      
zármutek - nyérë      
zbytek - estë      
zmatený - rúcina      
zmizte - heca!      
zmizte - hecal      
zrovna teď -      
zrovna teď - sin