Novinky

zprávyobrázkyencyklopediečlánkydiskuse
vševše kromě diskuse

Zobrazit novinky mladší než:

 26. září 2022
Východní Beleriend
Jako východní Beleriand se označovala východní polovina Beleriand, ležící mezi řekou Sirion na západě a pohořím Ered Luin na východě. ... Severní hranici Východního Beleriandu představovalo pohoří Ered Gorgoroth, pahorky kolem Himlingu a Maglorova brána. Na jihu přecházel do ... více»
 16. září 2022
Durin III.
Durin III. byl král Durinova lidu. Jako všichni trpaslíci z jeho rodu pojmenovaní Durin dostal toto jméno, protože velmi připomínal vzhledem i povahou Durina I. Nesmrtelného. Trpaslíci věřili, že je to vždy sám Durin I., který se znovu vrátil na svět. ... Durin III. žil v první ... více»
 16. září 2022
Óin (král Durinova lidu)
Glóin byl král Durinova lidu v Šedých horách. Byl synem krále Glóina a narodil se roku 2238 v Šedých horách za vlády svého děda Thorina I., který se předtím roku 2210 rozhodl se svým lidem opustit Osamělou horua přesunout se do Šedých hor, kde v té době sídlila většina ... více»
  9. září 2022
Almarian
Almarian byla královna Númenoru, manželka krále Tar-Meneldura. Byla dcerou mořeplavce Vëantura, kapitána královských lodí krále Tar-Elendila, kterému se jako prvnímu z Númenorejců podařilo doplout zpět do Středozemě. ... Almarian s Tar-Meneldurem měli tři děti, syna Anardila ... více»
  8. září 2022
Silmariën
Silmariën byla númenorská princezna, nejstarší dcera krále Tar-Elendila, narozená v roce 521 Druhého věku. ... Protože podle tehdy platného nástupnického řádu mohli zdědit Žezlo pouze muži, Tar-Elendilovým dědicem se stal Silmariin mladší bratr Írimon (pozdější král ... více»
  6. září 2022
Světlo naděje
Světlo naděje
Světlo Silmarilu neseného Eärendilem jako symbol naděje v průběhu věků: Válka hněvu – Eärendil poráží Ancalagona; Plava k Númenoru, zemi hvězdy; Zrcadlo Galadriel; Sam ve věži v Cirith Ungolu více»
  5. září 2022
Žezlo Númenoru
Hlavním odznakem královské moci Númenoru nebyla koruna, ale žezlo. Žezlo Númenoru nechal vyrobit už první král Elros Tar-Minyatur a po něm jen nosili všichni králové a vládnoucí královny. ... Mezi ranými králo Númenoru od Tar-Vardamira po Tar-Ciryatana bylo zvykem dobrovolně ... více»
  5. září 2022
vládnoucí královna
Vládnoucí královna byl titul královen Númenoru, které byly skutečně vládnoucími panovnicem, nikoli manželkami vládnoucích králů. Nástup vládnoucích královen byl umožněn změnou nástupnického řádu za krále Tar-Aldariona. Podle původních tradičních pravidel ... více»
  5. září 2022
Tar-Elendil
Tar-Elendil byl čtvrtým králem Númenoru. Byl synem krále Tar-Amandila, narodil se v roce 350 Druhého věku. ... Říkalo se mu také Parmaitë, protože vlastní rukou sestavil mnoho knih a legend z učeností nasbíraných jeho dědem Vardamirem. ... Oženil se pozdě a jeho nejstarším ... více»
  4. září 2022
Vardamir Nólimon
Tar-Vardamir zvaný Nólimon byl druhý král Númenoru. Byl synem Elrose Tar-Minyatura. Narodil se v roce 61 Druhého věku. Říkalo se mu Nólimon, protože jeho hlavní láskou byla starodávná učenost, kterou shromažďoval od elfu i lidí. ... Roku 192, když bylo Vardamirovi 131 let, se mu ... více»
  4. září 2022
Znak silmarilů
Znak silmarilů
Heraldický znak silmarilů. Podle kresby J. R. R. Tolkiena více»
  2. září 2022
Tar-Amandil
Tar-Amandil byl třetí král Númenoru. Byl synem Vardamira Nólimona a narodil se v roce 192 Druhého věku. ... Měl tři děti, dva syny Elendila a Eärendura a dceru Mairen. ... Když roku 442 zemřel ve věku 500 let král Elros Tar-Minyatur, jeho následník Vardamir se rozhodl neujmout se ... více»
  1. září 2022
The Rings of Power
Prý je nějaký nový seriál ze Středozemě, slyšeli jste o tom? No, předpokládám, že nikdo, kdo se aspoň okrajově věnuje světu profesora Tolkiena, to nemohl neslyšet. The Rings of Power, Prsteny moci, návrat do Středozemě a velká seriálová událost letošního roku. Uvidíme. ... více»
  1. září 2022
Andustar
Andustar byl západní z pěti výběžků Númenoru a zároveň název jednoho z krajů, na něž bylo království členěno, který pokrýval severozápadní část ostrova. Jméno Andustar znamená quenijsky "Západní země". ... Kraj Forostar tedy pokrýval převážně území západního ... více»
 31. srpen 2022
Tar-Míriel
Tar-Míriel byla númenorská královna. Je popisována jako nejkrásnější z númenorských královen, sličnější než stříbro, slonovina nebo perly. Podle práva se měla stát čtvrtou vládnoucí královnou, ale místo toho si ji proti její vůli vzal za ženu její bratranec ... více»
 31. srpen 2022
král Númenoru
Král Númenoru (adûnajsky Âru n'Adûnâi) byl titul panovníků Númenoru z Elrosova rodu. Dvacet dva z nich byli králové a tři vládnoucí královny. Řada králů trvala 3287 let po většinu Druhého věku, počínaje Elrosem Tar-Minyaturem, který nastoupil roku 32, a konče ... více»
 31. srpen 2022
Ar-Sakalthôr
Ar-Sakalthôr byl dvaadvacátý král Númenoru na počátku čtvrtého tisíciletí Druhého věku. ... Význam jména Sakalthôr není jasný, ale pokud má stejný význnam jako quenijská podoba králova jména Tar-Falassion, znamená „Syn pobřeží“. ... Sakalthôr byl synem Ar-Zimrathôna ... více»
 30. srpen 2022
Ar-Zimrathôn
Ar-Zimrathôn byl dvacátý první král Númenoru, který vládl na přelomu 3. a 4. tisíciletí Druhého věku. ... Jméno Zimrathôn může znamenat „sběratel drahokamů“ nebo „mnoho drahokamů“, stejně jako quenijská podoba jeho jména, Hostamir. ... Byl synem a dědicem krále ... více»
 29. srpen 2022
Tři kamenní zlobři
Tři kamenní zlobři
Tři zkamenělí zlobři, jak na ně narazil Frodo a jeho společníci. více»
 29. srpen 2022
Tar-Ardamin
Tar-Ardamin byl devatenáctý král Númenoru. ... Význam jména Ardamin není zcela jednoznačný; první část je zajisté Arda „svět“, druhá část může odkazovat na min(don) „věž“ nebo min „první, přední, prvořadý“; význam tedy může být zhruba „světová věž“ ... více»
 26. srpen 2022
Tar-Calmacil
Tar-Calmacil byl osmnáctým králem Númenoru. Byl synem krále Tar-Alcarina, narodil se roku 2516 Druhého věku, za vlády svého praděda Tar-Telemmaitëa. Jméno Calmacil znamená "zářivý meč" a stejné jméno měl později ve Třetím věku také král Gondoru Calmacil. ... V mládí se ... více»
 26. srpen 2022
Předsíň Dna Pytle
Předsíň Dna Pytle
Předsíň Dna Pytle více»
 25. srpen 2022
Tar-Vanimeldë
Tar-Vanimeldë byla šestnáctým panovníkem a třetí vládnoucí královnou Númenoru. Jméno Vanimelda znamená buď "elfsky krásná" nebo "krásná a milovaná". Byla buď nejstarším nebo jediným dítětem krále Tar-Telemmaitëa, takže podle pravidel nástupnictví se stala jeho ... více»
 24. srpen 2022
Tar-Telemmaitë
Tar-Telemmaitë byl patnáctý král Númenoru. Byl synem krále Tar-Ancalimona. Narodil se roku 2136 Druhého věku, za vlády svého děda Tar-Atanamira. ... Jméno Telemmaitë znamená "stříbroruký" a vztahuje se k tomu, že Tar-Telemmaitë miloval stříbro a především mithril a velmi ... více»
 12. srpen 2022
Nůž ve tmě
Nůž ve tmě
Černokněžný král útočí na Froda v dolíku pod Větrovem více»
 12. srpen 2022
Tevildo
Tevildo
Tevildo, kníže koček – postava z Knihy ztracených pověstí (nejstarší verze příběhů Silmarillionu), kde vystupuje v příběhu o Tinúviel a hraje podobnou roli, jako v pozdější verzi zastává Sauron. více»
 11. srpen 2022
Tar-Ancalimon
Tar-Ancalimon byl čtrnáctý král Númenoru. Byl synem krále Tar-Atanamira. Narodil se roku 1986 za vlády svého děda Tar-Ciryatana; v době, kdy Númenorejci začali budovat své kolonie ve Středozemi a kdy se mezi lidem Númenoru poprvé objevilo rozdělení na Věrné a na Královské. ... R více»
 11. srpen 2022
Eärendilův znak
Eärendilův znak
Eärendilův znak (podle kresby J. R. R. Tolkiena) více»
 11. srpen 2022
Tar-Ciryatan
Tar-Ciryatan byl dvanáctým králem Númenoru. Byl synem krále Tar-Minastira. Narodil se roku 1574 za války vládnoucí královny Tar-Telperiën. Jméno Ciryatan znamená quenijsky "Stavitel lodí". Známe také adûnajskou podobu jeho jména: Balkumagân, která má pravděpodobně stejný ... více»
 10. srpen 2022
Tar-Telperiën
Tar-Telperiën byla desátá v řadě králů Númenoru a druhá vládnoucí královna. Byla nejstarším dítětem krále Tar-Súriona. Narodila se roku 1320 D. v., za vlády svého děda, Tar-Anáriona. Jméno Telperiën znamená quenijsky "dcera stříbra" nebo jde o ženskou podobu jména ... více»
 10. srpen 2022
Gil-galadův štít
Gil-galadův štít
Gil-galadův štít více»
  8. srpen 2022
Tar-Ancalimë
Tar-Ancalime byla sedmou vládkyní Númenoru a první vládnoucí královnou. Byla dcerou krále Tar-Aldariona a královny Erendis. Narodila se roku 873 Druhého věku, za vlády svého děda Tar-Meneldura. ... Když jí byly čtyři roky, její otec navzdory vůli krále Tar-Meneldura a své ženy ... více»
  8. srpen 2022
Tar-Anárion
Tar-Anárion byl osmým králem Númenoru. Byl jediným synem první vládnoucí královny Tar-Ancalimë. Narodil se roku 1003 Druhého věku, za vlády svého děda Tar-Aldariona. ... Tar-Anárion měl tři děti, dvě starší dcery a syna Súriona. Díky změně nástupnického řádu za krále ... více»
  8. srpen 2022
Zima v Kraji
Zima v Kraji
Zima ve vesnici Ouškov v Západní čtvrtce více»
  1. srpen 2022
Tar-Súrion
Tar-Súrion byl devátý král Númenoru. Byl třetím dítětem a nejstarším synem krále Tar-Anáriona. Narodil se roku 1174, za vlády své babičky, první vládnoucí královny Tar-Ancalimë. Jméno Súrion znamená quenijsky "syn větru". ... Vzhledem ke změně nástupnického řádu ... více»
  1. srpen 2022
Zvědavý lišák
Zvědavý lišák
Lišák procházející lesem za vlastními záležitostmi se na několik minut zarazil a čenichal. ... více»
 31. červenec 2022
Skončila anketa ' Jaký je váš nejoblíbenější král elfů (napříč všemi věky)?'
Výsledky vypadají takto: 'Fingolfin - velekrál Noldor ve Středozemi' - 29%; 'Finrod Felagund - král Nargothrondu' - 24%; 'Gil-galad - velekrál Noldor' - 15%; 'Thranduil - král elfů v Temném hvozdu' - 12%; 'Finarfin - král Noldor ve Valinoru' - 5%; 'Turgon - král Gondolinu, velekrál Noldor' - 4%; 'Finwë - král Noldor ve Valinoru' - 3%; 'Fingon - velekrál Noldor ve Středozemi' - 2%; 'nějaký jiný' - 2%; 'Elwë - král Sindar v Doriathu' - 2%; 'Orodreth - král Nargothrondu' - 1%; 'Olwë - král Teleri v Alqualondë' - 1%; 'Ingwë - král Vanyar' - 1%;
 28. červenec 2022
Tar-Atanamir Veliký
Tar-Atanamir byl třináctý král Númenoru. Byl synem krále Tar-Ciryatana. Narodil se roku 1800 D. v. za vlády svého děda Tar-Minastira. ... Stal se králem po abdikaci svého otce Tar-Ciryatana roku 2029 a vládl 192 let až do své smrti; byl prvním králem od doby Tar-Minyatura, který se ... více»
 28. červenec 2022
Tar-Alcarin
Tar-Alcarin byl sedmnáctým králem Númenoru. Byl synem třetí vládnoucí královny Tar-Vanimeldë a jejího manžela Herucalma, potomka krále Tar-Atanamira. Tar-Alcarin se narodil roku 2406 D. v. za vlády svého děda Tar-Telemmaitëa. ... Když královna Tar-Vanimeldë roku 2637 zemřela, ... více»
 28. červenec 2022
Ar-Adûnakhôr
Ar-Adûnakhôr byl dvacátý král Númenoru. Byl synem krále Tar-Ardamina. Narodil se roku 2709 D. v., za vlády svého praděda Tar-Alcarina. ... V době jeho života už většina Númenorejců s výjimkou Věrných dávno přestala používat elfské jazyky, dosud ale bylo zvykem, že králové ... více»
 27. červenec 2022
Haldar
Haldar byl muž z Haladin, Druhého domu Edain. Byl synem Haldada a bratrem Haleth. Měl syna Haldana. ... Poté, co tento lid přišel do Beleriandu, žil roztroušeně v Thargelionu a neměl žádné náčelníky. Roku 375 P. v. však přišel náhlý nájezd skřetů a mnoho lidí bylo ... více»
 24. červenec 2022
Galadriel: "Citát"
téma: Ankety a citáty
A zdá se mi, že není elf jako elf, všichni mají v sobě něco elfího, ale ne všichni stejně. Samvěd Křepelka, Společenstvo prstenu více»
 19. červenec 2022
Edhellond
Edhellond byl elfský přístav v Gondoru, v oblasti Belfalasu při ústí řeky Morthondy do zátoky Cobas. ... Založili ho v Prvním věku Falathrim, tedy Sindar z Falasu, poté co Morgothovy armády dobyly a vyplenily jejich města Brithombar a Eglarest; zatímco Círdan a Gil-galad našli ... více»
 19. červenec 2022
Hundar
Hundar byl jedním z Haladin, syn Halmira a bratr Haldira, Hareth a Hiril. Narodil se roku 417. Měl dvě děti, dceru Hunleth a syna Hundada. Hundadův syn byl Hardang, který se později stal náčelníkem Halethina lidu. Hundar bojoval v bitvě Nirnaeth Arnoediad roku 472, kde také padl. více»
 18. červenec 2022
Palantír z Elostirionu
Palantír z Elostirionu
Elendilův palantír ve věži Elostirion více»