Encyklopedie


Východní cesta

East Road

Velká cesta, Stará východní cesta

Great Road


Velká východní cesta Skupina trpaslíků putujících po Velké východní cestě

Velká východní cesta byla hlavní spojnicí z východu na západ Eriadoru.

Vycházela z údolí Anduiny, kde navazovala na Starou cestu hvozdem.

Mlžné hory překonávala Vysokým průsmykem, procházela kolem Imladris, řeku Bruinen (Bouřnou) přecházela Bruinenským brodem, řeku Mitheithel (Mšenou) pak Posledním mostem. Dál pokračovala rozlehlými zeměmi k Větrovským vrchům, které obcházela z jihu přímo kolem úbočí nejvyššího kopce, Větrova. Pak vedla po jižním okraji Komářího močálu a Hustolesa až do Hůrecka. Den cesty před Hůrkou stál Opuštěný hostinec. Těsně za Hůrkou se nacházela důležitá křižovatka, kde Východní cestu protínala Severojižní cesta, zvaná také Zelená cesta, která vedla z Fornostu na jih přes Enedwaith a Rohan až do Gondoru. Východní cesta pokračovala z Hůrky dál na západ kolem Mohylových vrchů a Starého hvozdu až k mostu přes Brandyvínu, kde vcházela do Kraje. V Kraji procházela několika vesnicemi, jako byly Žabovřesky, Rozcestí nebo Velká kopanina. Dál vedla přes Západní marku a Věžové kopce do Lindonu, kde končila v Šedých přístavech.

Velká cesta představovala také předěl mezi jižní a severní částí Eriadoru, což ve znamenalo také to, že po rozpadu Arnoru tvořila hranici mezi Arthedainem, Cardolanem a Rhudaurem: Cardolanu patřily země na jih od Velké cesty mezi Mitheithel a Baranduinou, Rhudauru země na sever od cesty a na východ od Větrovských vrchů a Arthedainu země na sever od cesty a na západ od Větrovských vrchů.
zpět