Encyklopedie


Thráin II.


Thráin II. byl trpaslík z Durinova lidu, syn Thróra a otec Thorina Pavézy. Byl přímým potomkem Durina nesmrtelného a po smrti svého otce se stal králem Durinova lidu ve vyhnanství.

Thráin se narodil v Ereboru roku 2644 T. v.. Když se roku 2770 na království snesl drak Šmak, unikl Thráin spolu se svým otcem tajnou chodbou v západním úbočí. Se zbytkem svého lidu se pak usídlili na Vrchovině. Roku 2790 Thrór předal Thráinovi svůj poslední velký poklad, jeden ze Sedmi prstenů, a vydal se se svým starým přítelem em do Khazad-dûm. Brzy tam ale byl zabit skřety a jeho tělo zohaveno. Když o tom došla zpráva Thráinovi, ten dlouho truchlil, načež se rozhodl vyhlásit skřetům válku. Vyslal poselství rozptýleným trpaslíkům z Durinova lidu i těm z ostatních šesti domů. Všichni vyslyšeli, aby pomstili urážku nejstaršího ze sedmi domů trpaslíků. Následovala Válka trpaslíků a skřetů - velký konflikt, který se vedl na povrchu i v podzemí, v mnoha horách Středozemě. Trpaslíci byli vítězní, ale utrpěli velké ztráty zejména v poslední bitvě v Azanulbizaru. Po bitvě chtěl Thráin vstoupit do Khazad-dûm, ale zadržel jej jeho synovec Dáin II., který jej varoval, že Durinova zhouba tam stále číhá a že se s ní bude muset utkat nějaká větší moc, než je jejich.

Po válce se Thráin se svým lidem přesunul do Ered Luin, kde vybudovali síně a poměrně prosperovali, i když stále vzpomínali na své ztracené království na východě. Když Thráin zestárl, zapůsobila na něj moc jeho Prstenu a touha znovu získat bohatství Ereboru. Roku 2841 tak předal své síně Thorinovi a vydal se s několika společníky na východ do Divočiny. Hned jak vyrazili začali je ale pronásledovat Sauronovi služebníci a roku 2845 se na hranici Temného hvozdu ztratil svým společníkům, byl zajat a uvězněn v Dol Gulduru. Tam byl dlouho mučen a byl mu vzat jeho prsten.

Roku 2845 ho v temných kobkách náhodou Gandalf, který tajně pronikl do Dol Gulduru, aby odhalil identitu jeho pána, známého jako Nekromant (což byl ve skutečnosti Sauron). Thráin tak, krátce předtím než zemřel, předal Gandalfovi starou mapu, ukazující tajný vchod do Ereboru, aby ji dal jeho synovi. Protože ale Thráin, vysílený hrozným mučením, zapomněl jméno svého syna, Gandalf nedoufal, že se mu kdy podaří mapu předat.

Podařilo se to až skoro o sto let později, kdy Gandalf potkal Thorina v Hůrce a uvědomil si, že právě on je dědicem oné mapy. Slíbil Thorinovi, že mu pomůže s novou výpravou do Ereboru a mapu mu později předal na neočekávaném dýchánku v Dně pytle.zpět