Encyklopedie


Tarannon Falastur


Tarannon Falastur Gondorský Tarannon Falastur, dvanáctý král Gondoru, první z lodních králů

Tarannon, syn Siriondilův, byl dvanáctý král Gondoru. Narodil se roku 654, králem se stal roku 830, po smrti svého otce, a zemřel roku 913. Zahájil řadu Lodních králů.

Sestavil silné loďstvo a významně rozšířil moc Gondoru po pobřežích Středozemě na západ a na jih od Pelargiru – díky tomu získal přízvisko Falastur, "Pán pobřeží". Vzal si královnu Berúthiel z "vnitrozemského města" někde na jih od Umbaru. Z toho vyplývá, že to byla Černá Númenorejka. Proč si vzal Černou Númenorejku? Je možné, že ještě před reformou loďstva poznal drtivou sílu loďstva Černých Númenorejců a svatba proběhla s diplomatických důvodů. Případně doufal, že stovky let po pádu Saurona se už Černí Númenorejci zbavili jeho vlivu a mohli by se stát jeho spojenci. Každopádně se jeho očekávání nenaplnilo. Berúthiel tak dlouho intrikařila, až nakonec Falasturovi došla trpělivost a poslal ji na lodi zpátky na jih. Navíc Tarannon a Berúthiel neměli děti. Což je možná dobře: Kdyby děti zdědily matčinu povahu, stal by se brzy Gondor temným královstvím.

Po Tarannonově smrti nastoupil druhý lodní král Eärnil I., syn jeho bratra Tarciryana. Eärnil i jeho potomci Ciryandil a Hyarmendacil I. pokračovali v díle započatém králem Tarannonem a připravili tak období největší moci a rozkvětu Gondoru.zpět