Encyklopedie


Tar-Amandil

Ar-Aphanuzîr


Tar-Amandil byl třetí král Númenoru. Byl synem Vardamira Nólimona a narodil se v roce 192 Druhého věku.

Měl tři děti, dva syny Elendila a Eärendura a dceru Mairen.

Když roku 442 zemřel ve věku 500 let král Elros Tar-Minyatur, jeho následník Vardamir se rozhodl neujmout se vlády, ale hned předal Žezlo svému synovi. Tar-Amandil se tak stal záhy vládcem Númenoru. Vardamir však byl formálně považován za druhého krále a jako doba jeho panování se uvádí jeden rok.

Tar-Amandil panoval 148 let. Roku 590, ve věku 398 let, se stejně jako jeho otec dobrovolně vzdal žezla ve prospěch svého syna Tar-Elendila. Tato tradice dobrovolné abdikace několik let před smrtí byla dodržována většinou númenorských králů až do doby Tar-Atanamira.

Tar-Amandil žil ještě 13 let na odpočinku, zemřel v roce 603 ve věku 411 let, což byl jeden z nejvyšších věků númenorských králů.

Podle krále Tar-Amandila byl zřejmě o tři tisíciletí později pojmenován Amandil, poslední pán z Andúnië a otec Elendila, zakladatele říší ve vyhnanství.

Tar-Amandil
Mairen
Eärendur
Isilmë
Vardilmë
Aulendil
Caliondo
Nolondil
Almiel
Yávien
Tindómiel
Malantur
Valandil
Oromendil
Manwendil
Atanalcar
Ailinel
Axantur
Lindissë
Ardamir
Soronto
Cemendur
Írildë
Hallatan
Hallacarzpět