Encyklopedie


Skalnatý brod

Ford of Carrock


Brod přes horní tok Anduiny ve Rhovanionu. Ležel o něco severněji než Starý brod. Okolní území patřilo na konci Třetího věku pod vládu Meddědovců, kteří střežili průchod přes brod a přes Vysoký průsmyk v Mlžných horách. Za průchod vybírali dosti vysoké clo, ale zato udržovali bezpečnou cestu.


zpět