Encyklopedie


Sirith


Řeka v Gondoru. Pramenila v Bílých horách a tekla na jih přes východní Lebennin k Anduině. V místě soutoku s Velkou řekou stálo staré přístavní město Pelargir.zpět