Encyklopedie


Simbelmynë

Uilos, Alfirin, Všemysl, Stálička


Simbelmynë, elfy nazývaná též Uilos, nebo Alfirin je malá rostlina s bílímy kvítky, kvetoucími po celý rok. Díky této vlastnosti byla v lidské moudrosti známa (přeloženo z jazyka Rohirů) jako "Stálička". Její shluky pokrývaly rovy Rohanských králů pod Edorasem a nejhustěji rostla na hrobě Helma Kladiva. Její existence je však dokázána již dlouho před vznikem Rohanu. Tuor ji na cestě do Gondolinu spatřil mezi čtvrtou (železnou) a pátou branou (z bílého mramoru). Simbelmynë porostla také vrchol Amon Anwar, kde spočíval hrob Elendila. J.R.R. Tolkien sám přirovnal Uilos k odrůdě příbuzné sasance, či konikleci. V úvahu připadá především Sasanka Hajní, Koniklec Jarní, nebo Koniklec Alpínský.


zpět