Encyklopedie


Severojižní cesta

Zelená cesta, Velká západní cesta


Zelená cesta Zelená cesta
Hlavní cesta spojující Arnor a Gondor. Byla vybudována už ve Druhém věku po založení Říší ve Vyhnanství. Vycházela z Fornostu a vedla na jih přes Hůrecko, kde křížila Velkou východní cestu. Dále procházela Cardolanem mezi Mohylovými a Jižními vrchy. Setkávala se s cestou, která přicházela od severozápadu z Kraje přes Holý brod. V Tharbadu překonávala Severojižní cesta řeku Gwathló po velkém kamenném mostě a vstupovala tak do Enedwaithu. Dál pokračovala na jih až k Rohanské bráně a Brodům přes Želíz, odtud pak dál na východ přes Calenardhon a Anórien k Minas Tirith a Osgiliathu. V Gondoru byla známá spíše pod názvem Velká západní cesta.
V době války o Prsten ale většina cesty mimo Gondor a Rohan zarostla a zpustla a byla většinou nepoužitelná, obzvlášť v Enedwaithu, kde ani není vyznačená na mapě Středozemě. Velký kamenný most v Tharbadu se zřítil při záplavách roku 2912 a na jeho místě zůstal nebezpečný brod. Severní části staré Severojižní cesty v okolí Hůrky ale byly stále do jisté míry používané a vžil se pro ně název Zelená cesta.


zpět