Encyklopedie


Rorimak Zlatý

Rorimac Goldfather

Rorimak Brandorád, Starý Rory

Rorimac Brandybuck, Old Rory


Rorimak
Menegilda
Zlatíčková
Merimak
Adaldrida
Bulvová
Berilak
Dodinas
Dinodas
Asfodela
Saradas
Marmadok
Hana
Zlaťáková
Milo Pelíšek
Seredik
Madok

Rorimak "Zlatý", také známý jako Starý Rory, byl Rádovským Pánem a hlavou rodiny Brandorádů. Byl to dědeček Smíška Brandoráda. Narodil se roku 2902 jako první syn Hrdomíra Plecitého. Byl pohostinný stejně jako Hrdomír, ale také byl inteligentní a všímavý, což po něm zdědil jeho vnuk Smíšek. Vzal si za ženu Menegildu Zlatíčkovou a měl s ní dva syny, Saramíra a Merimaka. Pánem Rádovska se stal po smrti svého otce roku 2963.

Roku 3001 se zúčastnil oslavy na rozloučenou svého bratrance Bilbo Pytlíka. Byl jeden z nejstarších hostů; bylo mu už devadesát devět let. Přesto byl jeden z mála, kdo nepokládal Bilbovo zmizení za nevkusný žert, ale správně odhadl, že je za tím něco víc: Stáří ani obrovská večeře mu nezatemnily mozek a k snaše Esmeraldě pravil: "V tom je něco nekalého, drahoušku. Myslím, že se bláznivý Pytlík zase vydal na cesty. Blázen stará."

Rorimak ale také dostal od Bilba dárek za časté pohostinství: Tucet lahví Staré vinice, silného červeného vína, které bylo dobře vyzrálé, protože je ukládal ještě Bilbův otec Bungo. Po první láhvi Rory Bilbovi odpustil jeho zmizení a prohlásil ho za skvělého chlapa.

Starý Rory zemřel o sedm let později, roku 3008. Pánem Rádovska se pak stal jeho starší syn Saramír.zpět