Encyklopedie


Rohanská brána

Gap of Rohan


Rohanská bráne představovala jediný přístup do Rohanu od západu. Byla tvořena zhruba 50 mil širokou planinou ze severu uzavřenou Mlžnými horami a z jihu Bílými horami.

Rohanskou branou protékala řeka Želíz, pramenící v Železném pase v Mlžných horách a tekoucí zprvu k jihu a následně na západ k moři. Významným strategickým bodem v Rohanské bráně byly Brody přes Želíz.zpět