Encyklopedie


Rammas Echor


Zeď, obkružující Pelennorská pole, zbudovaná Gondorskými pro ochranu Minas Tirith, když padl Ithilien do stínu Nepřítele.
Táhla se v déli třiceti a více mil od úpatí hor a zase zpátky a ohrazovala Pelennorská pole, krásné a úrodné příměstí na dlouhých svazích a terasách spadajících hluboko k rovině Anduiny. Od Velké brány Města byla vzdálena nejvýše dvanáct mil. Tam z mračného břehu shlížela na dlouhou rovinu u řeky a muži ji postavili vysokou a silnou; tudy totiž přicházela obezděná silnice od brodů a mostů Osgiliathu a vedla přes střeženou bránu mezi opevněnými věžemi. Nejblíže byla zeď k Městu asi tři míle, a to bylo na jihovýchodě. Tam Anduina zeširoka obkružovala vrchy Emyn Arnen v jižním Ithilienu, prudce zahýbala na západ a vnější zeď se zvedala přímo nad jejím okrajem; dole ležela mola a přístaviště Harlondu, kam z jižních lenních krajů připlouvaly proti proudu lodě.LotR III 16zpět