Encyklopedie


Rádovsko

Buckland


Brandov Brandov, starodávné sídlo Brandorádů
Studánky Frodův domek ve Studánkách
Vysoké křoví Vysoké křoví
Součást Kraje, která se počítala mimo čtyři čtvrtky a jako jediná ležela na východ od Brandyvíny. Západní hranici tvořila řeka a východní Vysoké křoví - živý plot, který odděloval zemi od Starého hvozdu. Na jižním konci bylo místo zvané Koneckřoví a na severu Rádovská brána, která ústila na Východní cestu poblíž mostu přes Brandyvínu. Hlavní vsí byly Rádohraby, shluklé na svazích Rádovského kopce, ale v Rádovsku se nacházely i další vesnice, z nichž nejvýznamnější byly Novohraby a Studánky.
Rádovsko bylo vytvořeno sedm set čtyřicet let po založení Kraje. Tehdy vladyka Gorhendad Starorád z Východní čtvrtky překročil Brandyvínu a poprvé osídlil úzký pás země mezi řekou a Starým hvozdem, kde do té doby hobiti nežili. Začal tehdy se stavbou svého nového sídla, Brandova v Rádovském kopci. Jak se Gorhendadova rodina rozrůstala, rozšiřoval se i Brandov, poblíž vznikly Rádohraby a v okolí bylo založeno několik dalších vesnic, a brzy se z Rádovska stala prosperující oblast.
Gorhendad změnil jméno své rodiny na Brandorád a vzdal se titulu vladyky Kraje (ten tak přešel na klan Bralů). Od té doby měla hlava rodu Brandorádů titul Pán Rádovska. Jeho moc respektovali i sedláci ve Východní čtvrtce, zejména na Blatech okolo Pařezova a Rákosin.
Vysoké křoví, chránící Rádovsko od východu, bylo vybudováno brzy po osídlení země:
Jejich země byla původně od východu nechráněná; na té straně však zbudovali živý plot: Vysoké křoví. Vysadili jej před mnoha pokoleními a teď byl hustý a vysoký, protože byl soustavně udržován. Táhl se celou cestu od Brandyvínského mostu velkým obloukem, vzdalujícím se od Řeky až ke Koneckřoví (kde Opletnice vytéká z Hvozdu a vlévá se do Brandyvíny): dobrých dvacet mil z jednoho konce na druhý. Nebyla to ovšem dokonalá ochrana. Hvozd se na mnoha místech přibližoval k živému plotu. Rádovští po setmění zamykali dveře, a to také nebylo v Kraji obvyklé.
V Rádovsku také vyrůstal Frodo Pytlík, předtím než jeho rodiče zahynuli a ujal se ho strýc Bilbo. Před svou cestou do Roklinky Frodo zakoupil dům ve Studánkách a prohlašoval, že se tam stěhuje, zatímco ve skutečnosti tajně odešel z Kraje přes Starý hvozd.

Hobiti z Rádovska se od hobitů ze čtyř čtvrtek lišili v tom, že měli rádi vodu a jezdili na loďkách, někteří uměli i plavat. Mezi jejich předky byli hlavně Statové, takže se spolu s obyvateli Blat od ostatních hobitů lišili i v tom, že některým z nich rostlo na bradě chmýří a v deštivém počasí nosili trpasličí boty. V jejich řeči se také zachovalo mnoho podivných slov a jmen, která se jinde v Kraji nevyskytovala.
Když hobiti z Hůrky podnikali občas cesty do Kraje, jejich obvyklým cílem bylo právě Rádovsko, které tak bylo na hobití poměry o něco více v kontaktu s okolním světem. Vzhledem ke své poloze na pomezí Kraje měli zdejší Hobiti také lépe zorganizovanou obranu své země; známé bylo Volání Rádovských.zpět