Encyklopedie


Podvěží

Undertowers


Hobití městečko na Věžových kopcích, založené po kolonizaci Západní marky. Podvěží bylo sídlem hejtmana Západní marky, kterým se jako první stal Fastred ze Zeleného Chlumku. Byla tu přechovávána Červená kniha Západní marky.zpět