Encyklopedie


Peregrin I. Bral

Peregrin I Took

Pipin


Vidíte nás tu sedět na poli vítězství! Smíšek a Pipin sedí v ruinách Železného pasu

Peregrin Bral, běžně známý jako Pipin nebo dokonce Pip, byl hobit z Kraje, narozený roku 2990. Byl synem vladyky Paladina II.. Měl tři starší sestry (Perlu, Berunku a Barvínku), ale žádného bratra, takže po smrti svého otce sám zdědil titul vladyky Kraje. Jeho nejlepší přítel byl jeho starší bratranec Smíšek Brandorád. Pipin byl také jedním z nejbližších přátel Froda Pytlíka.
Když Smíšek zorganizoval "spiknutí" s cílem pomoci Frodovi, Pipin se samozřejmě zapojil. Když pak Frodo opustil Dno pytle a vydal se pěšky do Studánek, spolu se Samem Křepelkou jej doprovázel právě Pipin. Ze čtyř společníků, kteří se vypravili z Kraje, byl Pipin nejmladší a také jediný, který dosud nebyl plnoletý (podle hobitího počítání ve 33 letech – Pipinovi bylo 28). V Roklince mu Elrond nechtěl povolit pokračovat v cestě s Frodem a místo toho měl být poslán spolu se Smíškem zpátky do Kraje, ale nakonec byli na Gandalfovu přímluvu vybráni jako poslední členové Společenstva Prstenu.
Po rozpadu Společenstva na Amon Henu byli Pipin a Smíšek přes statečnost Boromira, jenž je urputně bránil, zajati oddílem skřetů pod vedením Uglúka, který je chtěl dopravit jako zajatce k Sarumanovi do Železného pasu. Při šarvátce mezi skřety z Mordoru a Železného pasu se Pipinovi podařilo přeřezat si pouta o skřetí nůž. Později po cestě přes Rohanské pláně dokázal na chvíli vybočit ze skřetí tlupy a upustit elfskou sponu, kterou dostal v Lórienu. To potvrdilo Aragornovi, Legolasovi a Gimlimu, kteří skřety pronásledovali, že jsou hobiti naživu. Když byla skřetí tlupa přepadena Éomerovými jezdci, Pipin a Smíšek uprchli do lesa Fangornu, kde se setkali a spřátelili se Stromovousem. Ten je vzal je do svého domu, kde jim dal napít entího nápoje, což se projevilo tak, že oba znatelně vyrostli. Podařilo se jim přesvědčit enty aby se vypravili proti Sarumanovi. Po zničení Železného pasu enty hlídali bránu a u ní se znovu setkali nejdříve s Gandalfem a později i s Aragornem, Gimlim a Legolasem. Také se poznali s králem Théodenem, se kterým se brzy spřátelili.
Po konfrontaci Gandalfa se Sarumanem Pipin zvedl ze země palantír, který hodil Červivec z Orthanku. Kámen mu nedal spát, a tak jej později tajně vzal Gandalfovi a podíval se do něj. Prostřednictvím kamene se střetl se Sauronem, který se snažil od něj vyzvědět co nejvíc informací. Gandalf pak vzal Pipina a odvezl ho do Minas Tirith, aby tam byl v bezpečí. Poté, co byl vyslýchán správcem Denethorem, z náhlého popudu mu přísahal věrnost, aby mu oplatil statečnost jeho syna Boromira. Denethor jej přijal do svých služeb a Pipin se tak stal gondorským rytířem a členem stráže Citadely. Později, když se zoufalý Denethor rozhodl v Rath Dínen upálit za živa sebe i svého druhého syna Faramira, který byl v bezvědomí, Pipin přivolal na pomoc svého přítele Beregonda a Gandalfa, a zachránil tak Faramirův život. Později se ve spodních ulicích Minas Tirith opět shledal se Smíškem, který se tam dopotácel z bitevního pole a byl zasažen černým stínem po boji s Černokněžným králem. Pipin dovedl svého přítele do Domů uzdravování a byl u něho, než se zotavil.
Pipin se jako jediný hobit zúčastnil pochodu armády kapitánů Západu z Minas Tirith k Černé bráně Mordoru. V bitvě před Morannonem se Pipinovi podařilo zabít zlobra, než upadl do bezvědomí, zavalen padajícím zlobřím tělem. Gimli pak náhodou poznal Pipinovu nohu, viditelnou pod mrtvolou, odnesl ho z boje a zachránil mu tak život.
Během vymetení Kraje sehrál Pipin významnou úlohu. Přivedl do Povodí posily od svých příbuzných z Bralska a zúčastnil se pak Bitvy u Povodí. Roku 6 Č. v. se Pipin oženil s Diamantou z Dlouhé stráně. O tři roky později se jim narodil syn Faramir, který si později vzal za ženu Zlatovlásku, dceru Samvěda Křepelky.
Roku 13 Č. v. zemřel Pipinův otec Paladin II. a Pipin se tak stal 32. vladykou Kraje jako Peregrin I. Toho roku král Elessar ustanovil vladyku Kraje rádcem Severního království.
V roce 63 Č. v. přišla zpráva z Rohanu, že Éomer si přeje ještě naposledy spatřit svého přítele Smělmíra. Smíšek se dohodnul s Pipinem a oba dva předali své úřady synům a odjeli do Rohanu. Když Éomer na jaře následujícího roku zemřel, odjeli oba hobiti do Gondoru, kde dožili svá poslední léta v blízkosti krále Elessara. Po smrti byli pochováni v Rath Dínen mezi králi Gondoru.zpět