Encyklopedie


Pelóri

Amanské hory, Ochranné hory

Mountains of Aman, Mountains of Defence


Pelóri bylo nejvyšší pohoří v Ardě. Nacházelo se na východním pobřeží Amanu a táhlo se od nejzazšího severu až na jih světa. Nejvyšším vrcholkem Pelóri byl Taniquetil, sídlo Manweho a Vardy, nacházející se v polovině délky pohoří. Druhou nejvyšší horou byl Hyarmentir na dalekém jihu. Jediným průsmykem, umožňujícím vstup do vnitrozemí, byla Calacirya. Mezi Pelóri a Velkým mořem se nacházel úzký pás pevniny: na jihu se nazýval Avathar a na severu Araman.

Toto horské pásmo vztyčili Valar za válek s Morgothem po zničení svého sídla v Almarenu, jako ochranu Valinoru před útokem zvenčí.zpět