Encyklopedie


Ouškov

Needlehole


Vesnice v Kraji, v Západní čtvrtce. Ouškov ležel na horním toku Vody blízko Novosedel a těsně u hranic Severní čtvrtky. Pod Ouškovem se Voda rozlévala doširoka a vytvářela Ostřicovou bažinu.zpět