Encyklopedie


Oslavová louka


Samův semenáček mallornu Semenáček mallornu, který Sam vysadil ze semene od Galadriel na Oslavové louce

Oslavová louka byla velká louka v Hobitíně na jižním úbočí Kopce. Rozkládala se před vchodem do Dna pytle, vedle Pytlové ulice a pravděpodobně to byl pozemek patřící Pytlíkům z Dna pytle. Uprostřed louky stál osamělý strom.

Pro oslavu 111. narozenin Bilbo Pytlíka byla louka zastavěna mnoha stany a pavilony. Uvnitř největšího pavilonu se ocitl strom stojící na louce, kterému se od té doby říkalo oslavový strom. Právě u něj Bilbo pronesl svou řeč na rozloučenou.

Během vlády Šarkana byl oslavový strom pokácen, ale po vymetení Kraje na jeho místě Sam Křepelka zasadil semeno mallornu, které dostal od Galadriel. Mallorn se ujal a rychle rostl; jednalo se o jediný mallorn mezi horami a mořem. V pozdějších letech byla louku s oblibou užívali k oslavám hobiti z okolí.zpět