Encyklopedie


Opletnice

Withywindle


Řeka pramenící na úbočí Mohylových vrchů a protékající téměř v celé své délce Starým hvozdem. Směřovala k jihozápadu a u Koneckřoví se vlévala do Brandyvíny.
Podle pověstí v Rádovsku bylo právě údolí Opletnice nejhorším místem ve Sterém hvozdu, odkud vycházela moc, ovládající celý les, a proto nebylo radno se tím směrem vypravovat. Zajímavá vlastnost okolního lesa byla ta, že se vždycky dalo jít mnohem lépe směrem k údolí Opletnice než opačně.
K Opletnici se dostala výprava hobitů vedená Frodo Pytlíkem, když se snažila projít skrz Starý hvozd. Narazili tu na Starého Vrbáka a z nebezpečí je zachránilo setkání s Tomem Bombadilem. Dědek Vrbák byl starý huorn, který měl dost síly na to, aby svojí zlou vůlí ovládal celý okolní les, což bylo také skutečným důvodem pověstí o Starém hvozdu. Pocestní, kteří zabloudili do údolí Opletnice, byli omamováni Vrbákovou písní a většinou neodolali pokušení odpočinout si pod korunou prastaré vrby, což se jim mohlo stát osudným, protože Dědek Vrbák je mohl rozdrtit svými kořeny, nebo shodit do řeky.zpět