Encyklopedie


Nîn-in-Eilph

Vodní kraj labutí


"Vodní kraj labutí"; rozlehlý kraj bažin a mokřadů neboli vnitrozemská delta na jihovýchodní hranici Eriadoru, v místech kde se stékaly řeky Gwathló a Glanduina, v blízkosti Tharbadu. Vlhký kraj byl obýván množstvím ptactva, zvláště labutí, od nichž bylo odvozeno jeho jméno.

Oblast silně připomínala Kosatcová pole na druhé straně Mlžných hor, a tak se tu přirozeně usadilo mnoho Statů po svém příchodu do Eriadoru. Zůstali tu až do Velkého moru, kdy jich většina zahynula a zbytek se poté přestěhoval na západ, do Jižní čtvrtky a Blat v Kraji.zpět