Encyklopedie


Mrtví z Šeré brázdy

Dead Men of Dunharrow


Původní obyvatelé Šeré Brázdy se v Druhém věku klaněli Sauronovi. Nejspíš to byli příbuzní Horalů a Vrchovců. Přísahali Isildurovi, že když je bude potřebovat, oni mu pomohou. Přísahu ale nesplnili; za to je Isildur proklel: nebudou moci opustit Ardu, dokud nesplní přísahu. Tak jejich stíny dále žili v Šeré Brázdě. Pak je zavolal Isildurův dědic Aragorn II. a vyzval je ke splnění přísahy. Oni ji splnili; v Pelargiru porazili Umbarské korzáry. Pak konečně zemřeli.


zpět