Encyklopedie


Morannon

Černá brána, Cirith Gorgor, Strašidelný průsmyk

Black Gate, Hautned Pass


Morannon Morannon - Černá brána Mordoru
Musíme ze sebe udělat vnadidlo Vojska Západu před Černou bránou Mordoru
Morannon byla velká vstupní brána na severozápadě Mordoru. Uzavírala průsmyk Cirith Gorgor mezi Ered Lithui a Ephel Dúath, spojující údolí Udûn s planinou Dagorlad. Ve válce Posledního spojenectví byla brána po velké bitvě proražena. Potom byla nadlouho pod kontrolou Gondoru. Byly zde postaveny Narchost a Carchost, které měly střežit průsmyk a bránit průchodu nepřátel, tak jako další pevnosti (například Durthang a Cirith Ungol), ale později, když bylo království oslabeno nájezdy Východňanů, byly opuštěny. Země i s pevnostmi a Černou bránou byla brzy obsazena skřety a připravena pro návrat Temného pána.

Na západě Mordoru se zvedalo ponuré pohoří Ephel Dúath, Hory stínu a na severu roztříštěné štíty Ered Lithui. Kde se však tato pohoří (...) blížila k sobě, vztahovala dlouhá ramena k severu, a mezi nimi byla hluboká úžlabina. To byl Cirith Gorgor, Strašidelný průsmyk, vstup do země Nepřítele. Po obou jeho stranách se chmuřily vysoké útesy a z ústí trčely dva svislé vrchy, černé do morku kostí a holé. Na nich stály Zuby Mordoru, dvě silné a vysoké věže. V dávných dobách po Sauronově svržení a útěku je ve své pýše a moci postavili muži z Gondoru, aby se nepokusil proniknout do své staré říše. (...) Z jejich kamenných tváří však zíraly temné okenní otvory na sever, na východ a na západ a každé okno bylo plné očí, jež nespaly.
Přes ústí průsmyku zbudoval Temný pán od útesu k útesu vysoké kamenné opevnění. Byla v něm jediná železná brána a na cimbuří neustále přecházely stráže. Pod vrchy byla skála z obou stran provrtána stovkami jeskyní a tmavých děr. LotR IV 3zpět