Encyklopedie


Min-rimmon


Pátý z gondorských majáků v Ered Nimrais, jeden z nejstarších (spolu s Amon Dînem a Eilenachem). Název je patrně přednúmenorského původu a jeho význam je nejasný. Maják byl zbudován pravděpodobně někdy v druhé polovině druhého tisíciletí Třetího věku, aby varoval Gondor v případě útoku na Calenardhon.zpět