Encyklopedie


Malý Gelion

Little Gelion


Jedna ze dvou řek, jejichž soutokem vznikal Gelion. Malý Gelion pramenil pod pahorkem Himring blízko bramene Celonu a tekl s dvěma ohyby k jihu až k soutoku s Větším Gelionem. Tvořil hranici mezi Východním Beleriandem a zemí Fëanorova syna Maglora.zpět