Encyklopedie


Makar a Meassa


Makar a Meassa jsou jedni ze "ztracených Valar" ve smyslu nikoli vnitřní historie Ardy, ale vnějšího vývoje Tolkienova světa. Existovali v prvotních verzích příběhů, ale později byli z přehledu Valar vyškrtnut, a tak s s nimi v Silmarillionu nesetkáváme.

Tito sourozenci přišli do Ardy jako jedni z posledních. Byli posedlí válkou, na počátku se příliš nezapojovali do budování Ardy, spíše se vyžívali v zemětřeseních. Nikdy se ale nepřipojili k Melkorovi. Když se Valar po zničení Almarenu odstěhovali do Amanu, postavili si Makar a Meassa síně na nejzazším Západě, blízko Mandosu – byly holé a nevyzdobené ničím kromě zbraní. Makar a Meassa se často cvičili v boji, zejména s Tulkasem, kterého ale neměli rádi. Narozdíl od Tulkase, který zápasil nejradši holýma rukama, doménou Makara a Meassy bylo válčení se zbraní. Z jejich zbrojnic pocházely zbraně do války proti Melkorovi po Probuzení elfů, a nejspíše i do Války hněvu. Byli vždy proti Melkorově svázání, neboť si libovali ve válkách a nenáviděli mír.zpět