Encyklopedie


Lesní říše

Woodland realm


Lesní říše bylo označení pro království Lesních elfů ve Velkém zeleném hvozdu (pozdějším Temném hvozdu).

Prvním králem byl Oropher, původem Sinda z Doriathu, který založil Lesní říši na počátku Druhého věku a za své sídli si zprvu vybral pahorek Amon Lanc. Později se několikrát stěhoval severním směrem a když zahynul ve Válce Posledního spojenectví, ujal se vlády jeho syn Thranduil, který se usadil na samém severovýchodním okraji hvozdu.

Elfové z Lesní říše udržovali Elfí stezku vedoucí napříč hvozdem od východu na západ, která byla díky jejich kouzlům bezpečná od pavouků a jiných zlých tvorů, kteří se v druhé polovině Třetího věku v Temném hvozdu šířili. K dopravě elfové využívali Lesní řeku.

Lesní říše udržovala i na konci Třetího věku neobyčejně přátelské vztahy s lidmi žijícími v blízkosti, zejména s Jezerním městem, s nímž ji spojoval obchod a doprava po řece.zpět