Encyklopedie


Hyarmendacil II.

Vinyarion


Hyarmendacil II.
(další děti)
(několik dětí)

Hyarmendacil II. byl dvacátý čtvrtý král Gondoru. Původním jménem byl Vinyarion. Narodil se roku 1391, za vlády krále Valacara, jako syn Aldamira, králova vnuka.

Poté co nastoupil na trůn Vinyarionův dědeček, král Eldacar, propukl Příbuzenský svár a moci se chopil uchvatitel Castamir. Při bitvě o Osgiliath roku 1437 byl zajat a následně zavražděn Eldacarův starší syn Ornendil, zatímco Aldamir a s ním zřejmě i jeho syn Vinyarion, kterému bylo tehdy 46 let, následoval Eldacara do azylu ve Rhovanionu. Po deseti letech se královská rodina vrátila s posilami od Seveřanů a ze severních částí říše, a Castamir byl poražen a zabit v bitvě (jeho synové a následovníci však uprchli do Umbaru).

Roku 1454 se Vinyarionovi narodil syn Minardil.

Vinyarionův otec Aldamir zemřel předčasně; padl roku 1540 v bitvě se vzbouřenými králi Haradu, spolčenými právě s Umbarskými korzáry. Vinyarion proto vládl relativně dlouho, plných 81 let. Od počátku své vlády byl rozhodnut pomstít svého otce, což se mu také podařilo; roku 1551 slavil velké vítězství nad Haradskými. Na památku tohoto úspěchu přijal jméno Hyarmendacil II., tedy „vítěz nad Jihem“ (připomínající jeho slavného předka, Hyarmendacila I., za jehož vlády dosáhl Gondor největšího rozmachu).

Po zbylých sedm desetiletí Hyarmendacilovy vlády byl Gondor díky tomuto vítězství v relativním bezpečí a míru. Po jeho smrti roku 1631 nastoupil jeho syn Minardil, ale v té době už se blížil nový útok, který na Gondor chystali Umbarští korzáři, a kterému Minardil o několik let později podlehl.zpět