Encyklopedie


Hromželezo III. Bral

Isengrim III Took


Hromželezo III. byl dvacátým sedmým vladykou Kraje. Narodil se roku 2832 jako první dítě Starého Brala a Adamanty Cvalíkové.

Není známo, jestli se někdy oženil, každopádně však neměl žádné děti.

Po smrti svého otce roku 2920 nastoupil Hromželezo III. do funkce vladyky – bylo mu však tehdy již 88 let, a protože nebyl tak dlouhověký jako jeho otec, zemřel po deseti letech, roku 2930. Jelikož neměl žádné potomky, dalším vladykou se stal jeho mladší bratr Isumbras IV..zpět