Encyklopedie


Hildigard Bral

Hildigard Took


Hildigard Bral byl druhým dítětem Starého Brala. Neznáme jeho datum narození, ale zřejmě se narodil někdy mezi lety 2832 a 2838 (což jsou roky narození jeho staršího a mladšího bratra). V rodokmenu Bralů je u něj poznámka pouze „zemřel mlád“. Spolu s absencí rodopisných dat to napovídá, že skutečně zemřel v natolik mladém věku, že do historie rodu Bralů nijak nezasáhl.

To je ostatně potvrzeno i tím, že když zemřel bezdětný nejstarší syn Starého Brala Hromželezo III., úřad vladyky přešel až na třetího syna, Isumbrase IV., čili Hildigard v té době zjevně již nebyl naživu.zpět