Encyklopedie


Haleth


Haleth
Haldad
Hiril
Meleth
Hundad

Haleth byla dcera Haldada z Druhého domu Edain. Poté, co tento lid přišel do Beleriandu, žil roztroušeně v Thargelionu a neměl žádné náčelníky. Roku 375 P. v. však přišel náhlý nájezd skřetů a mnoho lidí bylo pozabíjeno. Haldad projevil velkou statečnost a shromáždil zbytek lidu za palisádou na soutoku Gelionu a Ascaru. Při obraně však padl on i jeho syn Haldar. V obraně pak pokračovala Haldadova dcera Haleth, dokud nepřišli lidem na pomoc Noldor pod vedením Caranthira. Lid si pak zvolil Haleth za svou náčelnici.

Caranthir, který viděl jejich statečnost, nabídl Halethinu lidu, že jim udělí část Thargelionu v léno a budou tam moci žít ve spojenectví s ním. Haleth to ale odmítla a odvedla lid dál na západ. Nejprve do Estoladu a pak děsivým údolím Nan Dungortheb do Brethilu, kde jim král Thingol povolil usídlit se. Od té doby Haladin sídlili tam a byli také někdy známi jako lid z Brethilu.

Haleth se nikdy neprovdala a po její smrti roku 420 P. v. se náčelníkem stal její synovec Haldan, syn Haldarův.zpět