Encyklopedie


Húrinův rod

House of Húrin

Húrinionath


Húrinův rod neboli Húrinionath byl rod, z něhož pocházeli správci Gondoru od počátku 17. století 3. věku a později také všichni vládnoucí správci. Zakladatelem rodu byl Húrin z Emyn Arnenu, který sloužil jako správce králům Minardilovi, Telemnarovi a Tarondorovi.

Húrin se jako správce natolik osvědčil, že po jeho smrti se stalo pro krále Gondoru zvykem vybírat své správce mezi členy jeho rodu, i když zprvu se správcem nestával vždy syn předešlého správce. Húrinův rod ale postupně posiloval svůj vliv a počínaje Pelendurem, správcem krále Ondohera, se správcovství stalo fakticky dědičným úřadem.

Pelendurův vnuk Mardil Voronwë se po zmizení posledního krále Eärnura stal prvním vládnoucím správcem – vláda v Gondoru byla pak zcela v rukou Húrinova rodu 969 let, přestože vždy přijímali svůj úřad "do návratu krále" a vykonávali své pravomoci v králově jménu.

Když v Gondoru začali vládnout správci, bylo ustanoveno, že správcovství je dědičné v Barahirově rodě z otce na syna. Pokud ovšem vládnoucí správce zemřel bez mužských dědiců, rozhodovala o následnictví Gondorská rada, která mohla zvolit, kterého z jeho příbuzných pověří úřadem správce, přičemž v úvahu připadalo i dědictví po ženské linii. Taková situace nastala během vlády správců dvakrát. Prvním správcem, který zemřel bez potomků, byl s:Dior; jeho nástupcem se stal jeho synovec Denethor I., syn jeho sestry Rían. Dalším bezdětným správcem byl Ecthelion I.; po něm nastoupil Egalmoth, který byl vnukem Morwen, sestry Ecthelionova otce Orodretha.

Mezi nejvýznamnější členy Húrinova rodu patřil správce Cirion, který svěřil Eorlovi Mladému z Éothéodu zemi Calenardhon a zajistil tak Gondoru věrného spojence.

Posledním vládnoucím správcem byl Faramir, který tuto funkci držel jen něco přes jeden měsíc od sebevraždy jeho otce Denethora I. do příchodu Aragorna z Isildurova rodu, který se stál králem Elessarem.

Húrinův rod byl po celou svou historii spjat s Ithilienem. Z Ithilienských pahorků Emyn Arnen pocházel jeho zakladatel a pravděpodobně právě tam leželo dědičné panství tohoto významného šlechtického rodu. V pozdějších dobách po konci Ostražitého míru během vlády Denethora I. však byl Ithilien vystaven stálým útokům z Minas Morgul a začal se vylidňovat. V dobách Túrina II., kdy Ithilien opustili prakticky všichni původní obyvatelé, jsou však opraveny starodávné pevnosti a úkryty (například Henneth Annûn) a drženy posádkami hraničářů, kteří pocházejí z obyvatel této země. Faramir, syn správce Denethora I. a pozdější poslední vládnoucí správce, sloužil dlouho jako kapitán ithilienských hraničářů. Když pak odevzdal vládu nad Gondorem králi Elessarovi, král mu následně udělil nový titul kníže Ithilienu a Faramir sám přesídlil na Emyn Arnen, odkud kdysi jeho rod vzešel.zpět