Encyklopedie


Gorhendad Starorád

Gorhendad Oldbuck


Gorhendad Starorád
Hrdomír Hloubil
(deset vladyků)
Radda z Blat

Před dávnými léty hlava rodu Starorádů, jednoho z nejstarších rodů v celém Kraji, a také dvanáctý vladyka Kraje. Byl potomkem Raddy z Blat. Překročil Řeku, jež původně ohraničovala zemi na východě, vystavěl si (a vyhloubil) Brandov, změnil si jméno na Brandorád a usadil se jako pán malé, vlastní nezávislé země, Rádovska. Od té doby se Gorhendadův rod nazýval Brandorádi.

Když Starorádi opustili tehdejší území Kraje, vzdali se úřadu vladyky a ten přešel na rodinu Bralů (která s nimi byla zřejmě spřízněna) – dalším vladykou se stal Isumbras I. Bral.zpět