Encyklopedie


Fortinbras I. Bral

Fortinbras I Took


Fortinbras I. byl dvacátým pátým vladykou Kraje (třináctým z bralovské linie). Byl synem vladyky Ferumbrase II. a narodil se roku 2745.

Roku 2790 se mu narodil syn Gerontius, později známý jako Starý Bral. Roku 2801 Fortinbras po smrti svého otce přejal úřad vladyky a držel jej 47 let do své vlastní smrti roku 2848, kdy se vladykou stal Gerontius. Díky Gerontiovi měl Fortinbras dvanáct vnoučat, ale sám se dožil narození pouze sedmi z nich (byli to Hromželezo III., Hildigard, Isumbras IV., Fortinbras II, Hildigrim, Adalgrim, Isembold, Hildifons a Isembard).zpět