Encyklopedie


Fornost

Severka, Val mrtvých


Fornost bylo jedno z největších měst v Arnoru. Když se Annúminas vylidnil po Válce Posledního spojenectví, stal se Fornost arnorským a později arthedainským hlavním městem. Nakonec byl dobyt Černokněžným králem z Angmaru v roce 1974 Třetího věku. V roce 1975 Třetího věku připlulo gondorské vojsko a porazilo Angmar. To ale nepřispělo k obnovení Arnorského království a Fornostu, protože poslední král Arvedui zahynul z Zátoce Forochel a obyvatelstvo se natolik ztenčilo, že Arveduiho syn Aranarth se chopil pouze titulu náčelník Dúnadanů.

Po svržení Angmaru se Fornostu začalo Fornostu říkalo Val mrtvých a lidé i hobiti kromě Dúnadanů se tam báli chodit a říkali, že tam obcházejí zlí duchové. Obnovení bylo započato až ve Čtvrtém věku na nařízení tehdejšího gondorského krále Elessara.

Citace o plánovaném obnovení Fornostu z rozhovoru Gandalfa a Ječmínka Máselníka v Hůrce:

"Chodí tam Hraničáři," řekl Gandalf. "Říkáte Val mrtvých. Tak se mu už říká dlouhá léta, ale jeho pravé jméno je Fornost Erain, královská Severka. A král tam zase jednoho dne přijde a pak tudy budou projíždět krásní lidé."

Hlavním městem Arnoru se ale po obnovení říše stal znovu Annúminas.
zpět