Encyklopedie


Faramir (syn Ondoherův)


Faramir byl mladším synem gondorského krále Ondohera z Anárionova rodu.

Při velkém útoku Vozatajů na Gondor roku 1945 se král Ondoher a korunní princ Artamir vydali do války, aby čelili nájezdníkům přicházejícím kolem Morannonu. Faramir jako druhý syn krále měl podle zákona zůstat v Minas Anor, aby i v případě smrti krále a těch členů rodu, kteří se účastnili boje, zůstal nějaký následník trůnu, který by mohl převzít vládu v říši. Faramir však toužil také po boji a v přestrojení se vydal s armádou svého otce. Právě v této bitvě se bohužel ukázal smysl zmíněného zákona, neboť zahynul král Ondoher i se svým dědicem Artamirem, a právě když měla být poslána zpráva do Minas Anor novému králi Faramirovi, bylo odhaleno, že ve skutečnosti je také mezi padlými.

Po odražení nájezdu Vozatajů trvalo v říši rok interregnum, ve kterém říši spravovala Rada pod vedením správce Pelendura. Tehdy vznesl na trůn nárok arnorský král Arvedui, manžel Faramirovy sestry Fíriel. Nakonec však byla koruna dána gondorskému šlechtici a kapitánovi Eärnilovi z boční větve Anárionova rodu.zpět